پنجمین همایش بین المللی شرق شناسی، زبان و ادبیات فارسی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 10 اردیبهشت 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 10 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ثبت نام 15 مرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 مرداد 1397
اعلام نتایج داوری 15 مرداد 1397
تاریخ برگزاری 3 شهریور ماه
برگزارکننده دانشگاه دولتی هرات افغانستان