پنجمین همایش بین المللی شرق شناسی، زبان و ادبیات فارسی

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

29 فروردین 1397

پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:


پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:


85
مطالب مرتبط