کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 30 آبان 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 30 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام 1 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 اسفند 1396
اعلام نتایج داوری 10 آذر 1396
تاریخ برگزاری 9-10فرودین ماه 1397
برگزارکننده ایروان