کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 30 آبان 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 30 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 اسفند 1396
اعلام نتایج داوری 10 آذر 1396
تاریخ برگزاری 9-10فرودین ماه 1397
برگزارکننده ایروان