کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

برگزار کنندگان همایش

 

دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان

دپارتمان اقتصاد دانشگاه دولتی ایروان

 

انجمن مطالعات فرهنگی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی

 

موسسه سفیران مبین ایران