کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

کارگاه ها و سمپوزیوم ها

نشست تخصصی : بررسی تفاوت های موجود در نسخه های اصلی شاهنامه

سمپوزیوم : شناخت "شاهنامه" و تاثیر ادبیات کشورهای حوزه بالکان از شاهنامه فردوسی