کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
30 آبان 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
30 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام
1 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 اسفند 1396
تاریخ برگزاری

9-10فرودین ماه 1397


دبیرخانه همایش

tel

Iran: +982128421404

Yerevan State University:A.Manoukian Str. 1, Yerevan

تلگرام