تماس با ما
تلفن ثابت

021-28421404

نمابر

021-28421404

ایمیل
آدرس

دفتر ارتباطات: تهران، سهرودی شمالی، خیابان عرب علی، کوچه هفتم، پلاک 7، طبقه دوم، موسسه سفیران فرهنگی مبین، کدپستی 1533883933

 

اهداف موسسه

هوالحکیم
با نام خدا و با انگیزه ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور در ترویج و اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری؛ موسسه سفیران فرهنگی مبین با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اهداف ذیل تشکیل و به شماره 263 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.
 
اهداف موسسه که الهام بخش فعالیت های آن می باشد عبارت است از:
1. فراهم نمودن زمینه ها و بسترهای لازم جهت استقرار گفتمان فرهنگ اسلامی، ایرانی و انسانی به عنوان اندیشه غالب و محور شدن تفکر و مهندسی فرهنگ ، مهندسی فرهنگی برای اهل اندیشه و قلم، نخبگان، متخصصین، کارشناسان و مجامع علمی تخصصی
2. حاکم شدن تفکر فرهنگ سیستمی و ارتباط موثر بارسانه ها در تولید محصول جهت همگرایی پایدار و نگرش مساعد برای بسط و تعمیق جریان فرهنگ و مهندسی فرهنگی
3. استقرار سیستم و تشکیل پایگاهی جهت تحریک ، تجلی و سازماندهی اندیشه و دیدگاه های اندیشمندان و متفکرین اهل فرهنگ در راستای بنیان گذاری و شکل گیری ساختاری منسجم و پویا در تولید دانش فرهنگی
4. طراحی و فعال سازی سیستم های با قابلیت جمع آوری، تجمع و پردازش کلیه ی داده ها و اطلاعات فرهنگی جامعه و ترسیم سیمای موجود فرهگی استان با جدیدترین تغییرات
5. ایجاد ساختار و بنیادی جهت تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فرهنگ
6. رصد نیازهای دائما در حال تغییر فرهنگی و طراحی و مدیریت تحقیقات فرهنگی از منظر آینده پژوهی و آسیب شناسی فرهنگی
7. تولید نظریه های بنیادی ،پژوهش های متناسب با تقاضاهای فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، پیوست های فرهنگی
8. ارائه نظریات عملی منطبق با روش های اسلامی برای تحکیم نهاد مقدس خانواده
9. تعامل سازنده و موثر با جهان اسلام و جوانان سایر ادیان و ملل بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
10. الگوپردازی در زمینه مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی


موسسه سفیران فرهنگی مبین