تماس با ما
تلفن ثابت

021-28421404

نمابر

021-28421404

ایمیل
آدرس

دفتر ارتباطات: تهران، سهرودی شمالی، خیابان عرب علی، کوچه هفتم، پلاک 7، طبقه دوم، موسسه سفیران فرهنگی مبین، کدپستی 1533883933

 

تماس با ما

 

تلفن های تماس اختصاصی امور همایش ها:

امور هیات علمی افتخاری،کمیته داوران و داوری مقاله ها:   02128421404 داخلی 1

امور صدور و ارسال گواهینامه،دریافت مدارک و واریز وجه: 
  02128421404 داخلی 2
مدیریت ارزیابی، نظارت و رسیدگی به شکایات:            09128701404
زمان تماس : روزانه 8 صبح  الی 16 به غیر از روزهای تعطیل و جمعه ها
 
پست الکترونیکی موسسه:           culturaljobs1404@gmail.com                                          


سامانه پیامک:                                               5000291404

تلفن موسسه:                                             28421404-021   

زمان تماس : روزانه 8 الی 16 به غیر از روزهای تعطیل و جمعه ها

 

توجه : ارسال مقاله فقط از طریق همین وب سایت {سامانه جدید} قابل قبول می باشد ، به مقالاتی که از طریق ایمیل و یا پست ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.


موسسه سفیران فرهنگی مبین