تماس با ما
تلفن ثابت

021-28421404

نمابر

021-28421404

ایمیل
آدرس

دفتر ارتباطات: تهران، سهرودی شمالی، خیابان عرب علی، کوچه هفتم، پلاک 7، طبقه دوم، موسسه سفیران فرهنگی مبین، کدپستی 1533883933

 

تعرفه انواع شرکت در همایش

هزینه های ثبت نام در

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی در دانشگاه دهلی هند

به صورت ارزی و ریالی به شرح فایل پیوستی دریافت می گردد

 
 

Registry.pdf (135.20 kb)

 
 


موسسه سفیران فرهنگی مبین