همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگیبروشور همایش

تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
5 دی 1393
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
5 دی 1393
آخرین مهلت ثبت نام
13 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
13 شهریور 1394
تاریخ برگزاری

شهریور ماه 1394

حامیان همایش
 
 

 

جذب هیات علمی افتخاری، کمیته علمی همایش و مدرس کارگاه های آموزشی

27 اسفند 1393

موسسه فناور و دانش بنیان سفیران فرهنگی مبین با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه موسسه فناور از پارک علم و فناوری خلیج فارس وزارت علوم تحقیقات و فناوری، براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نظام و مبتنی بر آیین نامه ارتقاء مرتبه هیأت علمی موسسات علمی دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سند بالادستی و قانون مرجع کشوری، فعالیت های خود را برنامه ریزی و اجرایی نموده است و در این راه همه دانش پژوهان، فارغ التحصیلان حوزوی و دانشگاهی، اساتید حوزه و دانشگاه را به همکاری افتخاری با این موسسه دعوت می نماید.


موسسه فناور و دانش بنیان سفیران فرهنگی مبین با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه موسسه فناور از پارک علم و فناوری خلیج فارس وزارت علوم تحقیقات و فناوری، براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نظام و مبتنی بر آیین نامه ارتقاء مرتبه هیأت علمی موسسات علمی دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سند بالادستی و قانون مرجع کشوری، فعالیت های خود را برنامه ریزی و اجرایی نموده است و در این راه همه دانش پژوهان، فارغ التحصیلان حوزوی و دانشگاهی، اساتید حوزه و دانشگاه را به همکاری افتخاری با این موسسه دعوت می نماید.

بعضی از اقدامات علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی موسسه

       پژوهش های کاربردی فرهنگی

   -مجری پژوهش نیاز سنجی و مسأله شناسی فرهنگی استان بوشهر بر اساس نگرش مدیران، کارشناسان و نخبگان جوان استان بوشهر مستند بر مولفه های فرهنگی چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه پنجم توسعه

 - مجری پژوهش تحلیل اثرات صنایع نفت و گاز بر  ارزش های اجتماعی - فرهنگی جوانان عسلویه

 - همکاری در انجام پژوهش نهادينه سازي فرهنگ مصرف در جامعه بر اساس الگوهاي اسلامي

 - مجری راهبري طرح ارزیابی و ارتقاء شاخص های برگزیده فرهنگ عمومی در استان(طرح های سه گانه)منظور از طرح هاي سه گانه پيگيري سه پروژه  ارتقاء ميزان التزام عملي به احكام و دستورات ديني(نماز، خمس،زكات، امر به معروف و نهي از منكر)، پروژه نهادينه سازي فرهنگ الگوي مصرف در جامعه بر اساس الگوههاي اسلامي(الگوي مصرف پوشاك،الگوي مصرف مواد غذايي و الگوي مصرف انرژي)و پروژه تقويت ميزان فرهنگ قانون مداري و قانون گرايي در جامعه(روابط بين فردي و حقوق شهروندي، قوانين و مقررات اداري و قوانين و مقررات رانندگي)

   - مجری پژوهش اطلس فرهنگی استان بوشهر مطالعه محلات مسجد محور شهر بوشهر

   الف: بررسی هویت دینی و ملی استان بوشهر مطالعه موردی شهر بوشهر

   ب: نیازسنجی و شناسایی مسائل فرهنگی استان بوشهر مطالعه موردی شهر بوشهر

   ج: رصد فرهنگی و برنامه ریزی عملیاتی حوزه فرهنگ استان بوشهر مطالعه موردی شهر بوشهر

تألیفات دانش بنیان فرهنگی

- مجری تألیف چشم انداز مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر

     - مجری تألیف بيانيه ماموريت مركز راهبري مهندسي فرهنگي استان بوشهر

     - مجری تألیف طرح جامع بومی سازی مهندسی فرهنگی استان بوشهر

    - مجری تألیف پیش نویس نظام نامه نقشه مهندسی فرهنگی استان بوشهر

   - مجری تألیف سیاستهای شورای فرهنگ عمومی استان در برنامه پنجم توسعه

     - مجری تألیف کتاب مهندسی فرهنگی

   - مجری تألیف نشریه تخصصی فرهنگ در افق 1404

     - مجری تألیف کتابچه علمی پژوهشی چرایی، چیستی و الگوی اجمالی پیوست نگاری فرهنگی

     - مجری تالیف کتاب سردار خلیج فارس(مجموعه مقالات کنگره ملی شهید رییسعلی دلواری)

طرح های کارشناسی فرهنگی

- مجری تدوین طرح ارتقاء توسعه منابع انسانی با محوریت نخبه پروری در حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی استان

- مجری تدوین طرح نقشه جامع علمی استان بوشهر در حوزه علوم ارزشی و معرفتی

- مجری تدوین طرح جشنواره بین المللی دانش پژوهی، نوآوری در فرهنگ و صنایع فرهنگی

- مجری تدوین طرح پروژه بانك جامع اطلاعات فرهنگي

- مجری تدوین طرح آموزش توسعه مهارت های فرهنگی

سلسله همایش های فرهنگ در افق 1404

-راه اندازی دبیرخانه دایمی سلسله همایش های فرهنگ در افق 1404

- مجری برگزاري اولين همایش فرهنگ در افق 1404با عنوان نقش حوزه و دانشگاه در مهندسی فرهنگی

-مجری برگزاري دومين همایش فرهنگ در افق 1404با عنوان نقش اصحاب اندیشه، هنر و رسانه در مهندسی فرهنگی

- مجری برگزاري سومين همایش فرهنگ در افق 1404با عنوان فرهنگ مهدوی و مهندسی فرهنگی

- مجری برگزاري چهارمين همایش فرهنگ در افق 1404با عنوان مهندسی فرهنگی جامعه جوان ایران اسلامی

- مجری برگزاري پنجمين همایش فرهنگ در افق 1404باعنوان شهيد رييسعلي دلواري و نقش روحانيت، جوانان و بانوان در مبارزه با استعمار

- مجری برگزاري ششمين همایش فرهنگ در افق 1404باعنوان جوانان، رسانه و روايتگري هويت اسلامي ايراني

- مجری برگزاري هفتمين همایش فرهنگ در افق 1404باعنوان کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی

- مجری برگزاري هشتمين همایش فرهنگ در افق 1404باعنوان کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

دوره های آموزشی و کنفرانس های تخصصی فرهنگی

- مجری برگزاری دوره های تخصصی کانون تفکر و اندیشگاه فرهنگی (think tank)

- مجری برگزاری دوره های متعدد آموزشی مهندسي فرهنگی برای اساتید و کارشناسان

- مجری برگزاری دوره های متعدد آموزشی پیوست نگاری فرهنگی در مراکز دانشگاهی استان

- مجری برگزاری کنفرانس پیوست فرهنگی با محوریت راهکارهاي تدوين پيوست هاي فرهنگي طرح هاي مهم استان

- مجری برگزاری کنفرانس پیوست نگاری فرهنگی با محوریت مبانی نظری، چیستی و چرایی

- مجری برگزاری کنفرانس پیوست نگاری فرهنگی با محوریت بهداشت و سلامت

- مجری برگزاری کارگاه کاربردی و آموزشی ارزیابی پیامدهای فرهنگی( پیوست فرهنگی طرح ها)

- مجری برگزاری هم اندیشی راهکارهای ارتقاء فرهنگ نوآوری، دانش پژوهی و تحول خواهی

- مجری برگزاری کارگاه تخصصی تدوین نظام نامه نقشه مهندسی فرهنگی

پیوست نگاری فرهنگی

- مجری برگزاري نشست بررسي راهکارهاي تدوين پيوست هاي فرهنگي طرح هاي مهم استان بوشهر

- مجری برگزاري همايش استاني مباني نظري، چيستي و چرايي پيوست نگاري فرهنگي

- مجری برگزاري همايش استاني پيوست نگاري فرهنگي بهداشت و سلامت

- مجری برگزاري همايش ملي پيوست نگاري در سه حوزه تخصصي الف) مديريت شهري و شهرسازي ب)فناوري اطلاعات و ارتباطات ج)صنايع نفت گاز و پتروشيمي

- مجری کنگره بين المللي پیوست نگاری فرهنگی

الف:تشکیل کمیته علمی کنگره پیوست نگاری فرهنگی با حضور 126 نفر از اساتید استان و کشور

ب: اعلام همکاری علمی 40 دانشگاه کشور در برگزاری کنگره پیوست نگاری فرهنگی

ج: جذب بیش از 700 چکیده و اصل مقاله توسط 1100 توسط از فرهنگ پژوهان ملي و بين المللي

د: راه اندازی پورتال دو زبانه انگلیسی و فارسی و حضور فعال در دنیای سایبری با بیش از 70 هزار بازدید

و: کسب رتبه یک در جستجوگرهای اینترنتی با عنوان پیوست نگاری فرهنگی

ز: اطلاع رسانی هدفمند فراخوان مقاله به 10 هزار ایمیل اساتید داخلی، 5 هزار ایمیل اساتید خارجی، 1200 دانشگاه داخل کشور، 99 دانشگاه معتبر بین المللی در خارج از کشور و 50 سازمان فعال دنیا در ارزیابی تأثیرات فرهنگی اجتماعی

ز: راه اندازی دبیرخانه دايمي ستاد پیوست نگاری فرهنگی برای كاربردي سازي پيوست فرهنگي در سه سطحی استانی، ملی و بین المللی

 

و بر همین اساس مفتخر است اعلام دارد در راستای فعالیتهای علمی و فرهنگی خود، اساتید، طلاب، پژوهشگران، صاحب نظران کشورو اعضای هیئت علمی دانشگاه را به صورت افتخاری به همکاری دعوت و جذب می نماید.

لذا اساتید محترم دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا و طلاب گرامی دارای مدرک سطح سه حوزوی به بالا، در صورت تمایل می توانند با تکمیل فرم عضویت افتخاری هیأت علمی به موسسه سفیران فرهنگی مبین بپیوندند. اعضای محترم کمیته علمی نیز می بایست بطور متوسط به صورت افتخاری ماهانه 20 ساعت ( حضوری و یا  مجازی) با مرکز همکاری فعال داشته باشند. فعالیت مضاعف مشمول تقدیم هزینه به پژوهشگران و محققان محترم خواهد شد.

تمهیدات مرکز برای اعضای هیات علمی افتخاری عبارتند از:

- صدور گواهینامه هیأت علمی افتخاری

- اعلام عضویت در کمیته علمی مرکز به دانشگاهها، مراکز، سازمانها و ... بنا به درخواست اعضا

- صدور نامه گواهینامه کمیته علمی همایش های موسسه

- صدور نامه گواهینامه تدریس در کارگاه ها و سمینارهای آموزشی موسسه

- صدور نامه گواهی فعالیت به دانشگاهها، مراکز، سازمانها و ... بنا به درخواست اعضا 

توضیح: اعضاء محترم هیأت علمی افتخاری موسسه ضمن دریافت گواهینامه های فوق به ازای پانزده ساعت تدریس و یا پانزده داوری مقاله از پرداخت هزینه یک مقاله نیز معاف می باشند.

فعالیت های مورد تقاضای موسسه از اعضای محترم هیات علمی افتخاری

1.       همکاری در طراحی و تدوین طرح و اجرای جشنواره های فرهنگی و همایش های علمی پژوهشی

2.       عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات همایش ها

3.       همکاری در طراحی، تدوین ویا تدریس در کارگاه ها وسمینارهای آموزشی

4.       همکاری در تدوین پروپزال و اجرای پژوهش های علمی

5.       دبیری همایش ها و جشنواره ها(دبیرکل، دبیرعلمی، دبیراجرایی)

6.       همکاری در تالیف کتاب و مجموعه مقالات همایش ها

7.       برپایی نمایشگاه و مشارکت در موسسه دانش بنیان ویاانجام فعالیت های فرهنگی برای کلیه اقشار دانشگاهی

 

مدارک لازم برای عضویت در هیات علمی افتخاری موسسه سفیران فرهنگی مبین:

  • یک قطعه عکس 4×3

  • تصویر حکم کارگزینی یا قرارداد با دانشگاه و حوزه علمیه (فقط برای اساتید محترم حوزوی و دانشگاهی)

  •  تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوی به بالا

  •  تصویر کارت ملی

  •  شرح مختصری از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و علمی

اساتید محترم لطفا مدارک ذکر شده را به همراه فرم عضویت که آن را تکمیل و امضاء فرموده اید از طریق پست الکترونیکی به نشانی 

culturaljobs1404@gmail.com   ارسال فرمایید.

فرم ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی

فرم عضویت هیئت علمی.doc (38.50 kb)


1882
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

پوستر
سامانه ثبت نام

راهنمای نگارش مقالات و فرمت ارائه

 

تماس با ما
تلفن ثابت

021-28421404

نمابر

021-28421404

ایمیل

info@science1404.com

آدرس

دفتر ارتباطات: تهران، سهروردی شمالی، خیابان عرب علی، کوچه هفتم، پلاک 7، طبقه دوم، کدپستی 1533883933، موسسه سفیران فرهنگی مبین

دفتر کمیته علمی: بوشهر، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی، پارک علم و فناوری خلیج فارس، طبقه سوم واحد 309، موسسه سفیران فرهنگی مبین

جشنواره

راهنمای کارگاه اموزشی وبینار

بانک دسترسی به مقالات تمام متن

 

 

 


سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین