.

درباره همایش

دبیرخانه همایش در ساختار انجمن بین المللی شرق شناسی تاکنون موفق شده است با همکاری دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه  دولتی خجند تاجیکستان، دانشگاه دولتی ایلیا گرجستان، دانشگاه علیگره هند، دانشگاه هامبورگ آلمان، دانشگاه دولتی هرات افغانستان، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه الزهراء، دانشگاه شیراز، دانشگاه بوعلی همدان و ده ها دانشگاه و صدها محقق و پژوهشگر از سراسر جهان اقدام به برگزاری دو همایش شرق شناسی در کشورهای ارمنستان و هندوستان نماید.

سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی  همراه با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب آلمان   از 19 تا 23 مهرماه 1396 در بروکسل بلژیک  توسط دانشگاه عدالت، دانشگاه امام صادق  و موسسه سفیران فرهنگی مبین و با همکاری استادان و دانشگاه های بین المللی برگزار می گردد.