سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

تاریخ های مهم

 تاریخ های مهم سومین همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی

 

فراخوان مقاله:   یک خرداد ماه 1396

 

ارسال اصل مقالات برای حضوری ها تا: 15 مرداد ماه 1396

 

 ارسال اصل مقالات برای غیرحضوری و آنلاین تا: 1 شهریور ماه 1396


تاریخ برگزاری همایش: 

20 مهرماه 1396

12 October 2017 

مکان برگزاری همایش: فرانکفورت آلمان

توضیح: افراد بعد از تایید چکیده مقاله می توانند نسبت به ثبت نام در همایش و سفر اقدام نمایند.