.

مزایای شرکت در همایش

 • هم افزایی و تعامل با استادان و پژوهشگران برجسته بین المللی در همایش

 • ارائه گواهی نامه پذیرش معتبر علمی و بین المللی

 • ارائه مقاله در جایگاه بین المللی 

 • ارائه گواهی حضور و گواهی ارائه مقاله

 • امتیاز علمی و کسب نمره کامل

 • انتشار چکیده مقالات در کتابچه همایش و مجموعه مقالات پذیرفته شده به صورت CD

 • امکان چاپ مقالات در ژورنال های تخصصی معتبر Scopus&ISI& ISC

 • امکان نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی معتبر داخلی و خارجی

 • حضور در کشور آلمان در مناسب ترین فصل سال و بازدید از اماکن علمی، تاریخی و تفریحی پاریس فرانسه+ رم ایتالیا

 • امکان ارایه مقاله به صورت غیر حضوری، آنلاین

 • امکان انتشار مقالات غیر حضوری در مجموعه مقالات همایش