سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 10 دی 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 10 دی 1396
آخرین مهلت ثبت نام 10 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آذر 1397
اعلام نتایج داوری 17 آذر 1397
تاریخ برگزاری 15 آذر 1397
برگزارکننده دانشگاه دهلی هند