سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 10 دی 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 10 دی 1396
آخرین مهلت ثبت نام 1 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 فروردین 1397
اعلام نتایج داوری 29 آذر 1396
تاریخ برگزاری 25 اردیبهشت 97
برگزارکننده دانشگاه، دهلی هندوستان