سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

تعرفه های همایش

موارد

هزینه قبل از داوری

هزینه پس از داوری

تخفیف عیدانه از 26 اسفندماه 96 تا 15 فروردین ماه 97

قیمت به دلار

توضیحات

ارائه به صورت حضوری

500000ریال

6,500,000ريال

5,200,000ريال

170$

درصورت تمایل حضور همکاران مقاله درروز همایش  برای هر همکار مبلغ 3,000,000 اضافه می گردد

در صورت عدم حضور نویسنده اول می تواند شخصی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

ارائه به صورت غیر حضوری

500000ریال

4,000,000ريال

3,200,000ريال

120$

ارائه بصورت آنلاین

500000ریال

5,200,000ريال

4,160,000ريال

140$

ارائه مقاله بیشتر بصورت

حضوری

500000ریال

5,100,000ريال

4,080,000ريال

137$

درصورتی که نویسنده مقاله دوم شخص دیگری باشد برای حضور در روز همایش مبلغ 3,000,000 اضافه میگردد

غیر حضوری

500000ریال

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

100$

انلاین

500000ریال

4,060,000ريال

3,250,000 ریال

112$

هزینه کل

گواهی نامه برای        دیگر نویسندگان

1,400,000 ریال

حضور بدون ارائه مقاله

3,000,000ريال