سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسیتماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

دبیر خانه هند:

91-11-27666623

 دبیر خانه ایران:

00982128421405

نمابر

00982189784791

ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس

  Room No – 81,   Faculty of Arts,   University of Delhi,   Delhi-110007, India

 TEL:91-11-27666623
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
افکار، محیط و اندیشه فردوسی
ساختار و محتوای شاهنامه
ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه
محور ازاد

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بررسی جهان بینی ملی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردوسیافکار، محیط و اندیشه فردوسی
محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسیافکار، محیط و اندیشه فردوسی
بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسیافکار، محیط و اندیشه فردوسی
جغرافیا، فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسیافکار، محیط و اندیشه فردوسی
بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانانساختار و محتوای شاهنامه
شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر فارسی زبانانساختار و محتوای شاهنامه
نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامهساختار و محتوای شاهنامه
تفسیرها، تاویل ها، تمثیل ها و کنایات شاهنامهساختار و محتوای شاهنامه
مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهانساختار و محتوای شاهنامه
تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
جایگاه فردوسی و اثر شاهنامه در ادبیات فارسی ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
انسان محوری در شاهنامه فردوسیمفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه
جایگاه زن در شاهنامه فردوسیمفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه
اساطیر و واقعیت در شاهنامهمفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه
کلیه مطالعات مرتبط با فردوسی پژوهشی محور ازاد


ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین