سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

رئیس کنفرانس

تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 دی 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 دی 1396
آخرین مهلت ثبت نام
1 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 فروردین 1397
تاریخ برگزاری

25 اردیبهشت 97

تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:تماس با ما

 

Bulgaria Secretariat :  0035987855636

iran  Secretariat  :   02128421404 

           cellphon: 09023031404  

telegram:https://t.me/IAMECCA