نشریه فرهنگ و مطالعات دینی


درباره نشریه

عنوان نشریه

فرهنگ و مطالعات دینی

صاحب امتیاز

محمد نصیری

کشور - شهرمحل انتشار مجله

ایران- قم

خیابان صفائیه، کوچه 37 پلاک 11، پژوهشکده انوارطاها، تلفن: 02537742137 نمابر: 02537737421

شاپا(الکترونیکی)

شاپا (چاپی)

2645-4009

2588-686X 

زبان نشریه

فارسی- عنوان و چکیده انگلیسی

نظم انتشار

فصلنامه

سال آغاز انتشار مجله

1397

وضعیت دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات این نشریه رایگان است

قالب مقالات

pdf

پست الکترونیک

religculture97@gmail.com

 

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل

religculture97@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین