تماس با ما
تلفن ثابت

021-28421404

نمابر

021-28421404

ایمیل
آدرس

دفتر ارتباطات: تهران، سهرودی شمالی، خیابان عرب علی، کوچه هفتم، پلاک 7، طبقه دوم، موسسه سفیران فرهنگی مبین، کدپستی 1533883933

 

هزینه ثبت نام و صدور گواهینامه

 
موسسه سفیران فرهنگی مبین از نوع موسسات علمی فرهنگی می باشد که توسط تعدادی از دانش آموختگان حوزوی و دانشگاهی تأسیس و در حوزه های دانش بنیان و فناور فرهنگی فعالیت می نماید؛ لاکن دارای هیچگونه ردیف مالی دولتی نیست و با کمک و حمایت نخبگان، خیرین فرهنگی و مشارکت دانش پژوهان اداره می گردد.
1.  واریز وجه قبل از داوری مقاله الزامی نیست( مگر در همایش های بین المللی) ؛ ولی ضروری است بعد از تعیین وضعیت و پذیرش نهایی، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید. (پرداخت بصورت آنلاین از مسیر کنترل پنل کاربری امکان پذیر است.)

 

2. ضروری است دانشجویان محترم کارت دانشجویی دارای تاریخ معتبر و همچنین مدرسین محترم(اساتید حوزه و دانشگاه و دبیر مدارس) نیز حکم کارگزینی خود را در قسمت ارسال فایل آنرا ارسال نمایند.

 

3. پژوهشگران محترم که نتیجه مقاله آنها توسط دبیرخانه کنگره ارسال و پذیرش نهایی شده است، جهت دریافت گواهینامه پذیرش مقاله خود، وجه ثبت نام را به صورت آنلاین ارسال نموده و یا به حساب موسسه سفیران فرهنگی مبین واریز و اسکن آنرا از قسمت ارسال فیش در سامانه کاربران ارسال نمایند تا  گواهینامه برای آنها ارسال گردد.

 

4. ملاک برای تعیین گروه ثبت نام در واریز وجه، نویسنده اول می باشد.

 

5. ملاک عمل در تعیین هزینه ثبت نام شرکت کنندگان داخلی و خارجی ، عنوان دانشگاه محل تدریس و یا تحصیل نویسنده اول معین می گردد.

 

6. گواهینامه با عنوان نویسنده اول صادر می گردد و نام سایر نویسندگان به عنوان همکار در گواهینامه درج خواهد شد.

 

شماره حساب: ۴۷۵۱۶۳۶۶۸۹
شماره شبا: ir510120020000004751636689
به نام: موسسه سفیران فرهنگی مبین
بانک ملت شعبه: مدرس


موسسه سفیران فرهنگی مبین