محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
روانشناسی و چالش های زندگی
روانشناسی و خانواده
روانشناسی و سبک زندگی
روانشناسی و زن
روانشناسی و اختلالات
روانشناسی و دوره های مهم رشدی
روانشناسی و معنویت
روانشناسی و آموزش و پرورش
روانشناسی و کار
روانشناسی و جامعه ی سالم
مبانی و اصول خانواده از دیدگاه اسلامی و روان شناسی
شاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
تربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
آسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
نقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
نقش رسانه های نوظهور در فرهنگ زندگی امروزروانشناسی و چالش های زندگی
اعتیاد و فرهنگ زندگیروانشناسی و چالش های زندگی
نقش فشارهای روانی در زندگی امروزروانشناسی و چالش های زندگی
کیفیت روابط بین زوجی و میزان رضایت زناشویی در خانوادهروانشناسی و خانواده
سبک های فرزندپروری در خانوادهروانشناسی و خانواده
جایگاه قدرت در خانواده ی امروروانشناسی و خانواده
ملاک های خانواده ی بالندهروانشناسی و خانواده
نقش ورزش در ارتقاء بهداشت روانی افرادروانشناسی و سبک زندگی
رژیم غذایی مبتنی بر سلامتروانشناسی و سبک زندگی
مدیریت روابط بین فردی و مهارت های مقابله ایروانشناسی و سبک زندگی
روانشناسی و مهارتهای زندگیروانشناسی و سبک زندگی
زن ، باروری و بهداشت روانیروانشناسی و زن
زن ، فرهنگ و تعارضات بین نقشیروانشناسی و زن
زن و نظریه ی پیشرفتروانشناسی و زن
زن ، اعتیاد و زندگی امروزروانشناسی و زن
رویکردهای درمانی نوین در روانشناسیروانشناسی و اختلالات
اختلالات روان- تنی : سبب شناسی و درمانروانشناسی و اختلالات
سالمندان و اختلالاتِ شناختیروانشناسی و اختلالات
اختلالات روانپزشکی و روانشناختی کودکان و نوجوانانروانشناسی و اختلالات
اختلالات رشدی : با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولدروانشناسی و دوره های مهم رشدی
رابطه ی مادر - کودک و سبک های دلبستگیروانشناسی و دوره های مهم رشدی
پدیده ی غفلت در کودکان پیش دبستانی و دبستانیروانشناسی و دوره های مهم رشدی
نوجوانان و بحران هویتروانشناسی و دوره های مهم رشدی
نوجوانان و بحران هویتروانشناسی و دوره های مهم رشدی
سالمندی و امید به زندگیروانشناسی و دوره های مهم رشدی
معنویت و شادزیستنروانشناسی و معنویت
معنویت و تحکیم روابط بین زوجیروانشناسی و معنویت
نقش باورهای معنوی در بهبود اختلالات جسمانی و روانشناختیروانشناسی و معنویت
دوره های رشدی، اهداف آموزشی و شیوه های تدریسروانشناسی و آموزش و پرورش
فلسفه ی آموزش و پرورشروانشناسی و آموزش و پرورش
ویژگی های آموزگار کارآمد در مقاطع مختلف تحصیلیروانشناسی و آموزش و پرورش
اختلالات یادگیری و نظام آموزش و پرورشروانشناسی و آموزش و پرورش
روانشناسی کار و فرهنگ رفتار سازمانیروانشناسی و کار
سنجش (هوش،استعداد،مهارت و شخصیت) و روانشناسی صنعتی - سازمانیروانشناسی و کار
شخصیت ، چالش های محیط کار و میزان بازدهی فرآوردهروانشناسی و کار
کار و مدیریت روابط انسانیروانشناسی و کار
روانشناسی و پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعیروانشناسی و جامعه ی سالم
روانشناسی و حقوق انسانیروانشناسی و جامعه ی سالم
روانشناسی، حمایت اجتماعی و جامعه ی سالمروانشناسی و جامعه ی سالم
تعریف خانواده سالم، متعادل و متعالیمبانی و اصول خانواده از دیدگاه اسلامی و روان شناسی
مقایسه دیدگاه های اسلامی و روان شناسی در مبانی نظری خانوادهمبانی و اصول خانواده از دیدگاه اسلامی و روان شناسی
جایگاه و کارکردهای خانوادهمبانی و اصول خانواده از دیدگاه اسلامی و روان شناسی
نقش مشاوره در نظام خانوادهمبانی و اصول خانواده از دیدگاه اسلامی و روان شناسی
الگوها، روش‌ها و معیارهای انتخاب همسر با تاکید بر همسان همسری و کفویتشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
الگوها و شاخص های ازدواج آسان و بهنگامشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
آداب و سنت های اسلامی ایرانی در خانوادهشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
ساختار و عناصر خانواده مطلوب در فرهنگ اسلامی ایرانیشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
فرزند آوری؛ جمعیت مطلوب و سلامت اعضای خانوادهشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
مباحث بين رشته اي ادبيات و اخلاق در خانوادهشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
الگوی مشارکت زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنانشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
شاخص های سبک زندگی اسلامی در ارتباط جنسی همسران، روابط خویشاوندی و اوقات فراغتشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
الگوهای سبک زندگی اسلامی در خانواده: فرهنگ ساده زیستی، قناعت، خوداتکایی، تولید و ارایه الگوی مناسب مصرفشاخص ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
نقش زن و شوهر در فرهنگ سازی و صیانت از خانوادهتربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
راهکارهای تقویت اخلاق و معنویت در خانوادهتربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
نقش پدر و مادر در پرورش و تربیت اخلاقی معنوی فرزندانتربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
راهکارهای توسعه عفاف و حجاب و نقش آن در پایداری خانوادهتربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
انسجام و همبستگی خانواده و تامین نیازهای زیستی، معنوی، عاطفی فرزندانتربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
راهکارهای حفظ و ارتقاء جایگاه والدین با تاکید بر والدین ناتوان و از کار افتادهتربیت دینی و تعمیق ارزشهای اسلامی در خانواده
خشونت خانگی؛ چیستی و چراییآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
توانمندسازی خانواده و مهارتهای زندگیآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
راهبردها و مدلهای محافظت و حمایت از آسیب‌پذیری خانوادهآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
ایمن سازی و ارایه راهکارهای هوشمندانه مقابله با مشکلات و بحران‌های زندگیآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
راهکارها و مدلهای حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاریآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
راهکارهای مصونیت بخشی خانواده از آسیب های فرهنگی اجتماعی: فضای مجازی و رسانه، اعتیاد، مفاسد اخلاقی_جنسی، روابط فرازناشوییآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
راهکارهای مصونیت بخشی خانواده از آسیب های اقتصادی: بی کاری، چالش های اقتصادی، اقتصادهای نوپدید، زنان سرپرست خانوادهآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
راهکارهای مصونیت بخشی خانواده از آسیب های روابط زناشویی، طلاق، طلاق عاطفی، تعارضات زناشویی، تضاد باخانواده همسر، روابط فرازناشوییآسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن
قانون گذاری، اصلاح قوانین و ساختارهای دولتی و غیردولتی برای تسهیل ازدواج و آسیب های خانوادهنقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده
یکپارچه سازی گروههای مرجع در ارتقای جایگاه و نقش خانواده مبتنی بر آموزه های دینینقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده
ارایه الگو اسلامی و تدوین مدل های دینی در سطح بین المللی با رویکرد کارآمدی خانوادهنقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده
شبکه سازی و گفتمان های ملی و بین المللی در جریان سازی ازدواج آسان، آگاهانه و بهنگام با استفاده از تجارب سایر کشورها اسلامینقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده
نقش نهادهای حوزوی، تشکل های دینی و سازمان های مردم نهاد در طراحی مدل ها، الگوها و اجرای برنامه های توانمندسازی خانوادهنقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده
نقش نهادهای حاکمیتی و دولتی مرتبط در آماده سازی و توانمندسازی دختران و پسران برای ازدواج و ایفای نقش همسری، پدری و مادرینقش نظام اسلامی در توانمندسازی، تحکیم و تعالی خانواده


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت

021-28421486

نمابر
ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین