راهنمای نویسندگان

*نشریه «دین و خانواده» در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است

  *مقالات ارسالی به نشریه «دین و خانواده» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند

*چنانچه مقاله ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است در صفحه اول مقاله اطلاعات دقیق پایان نامه یا طرح مربوطه را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه «دین و خانواده» متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند

 *نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقالهسامانه نشریه «دین و خانواده» جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید

 *نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند

 * نشریه«دین و خانواده» صرفا مقالات پژوهشی اصیل را می پذیرد

 * نشریه«دین و خانواده» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است

 

**ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله«دین و خانواده» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی گردد. بنابراین نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند

 **حجم مقاله حداکثر 4000 کلمه باشد

 

ساختار مقالات نشریه «دین و خانواده»

 

صفحه اول مقاله

 

عنوان انگلیسی مقاله

مشخصات نویسندگان به انگلیسی

نام و نام خانوادگی(نویسنده اول)، نام و نام خانوادگی (نویسنده دوم)، ....

وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود.

 1. برای اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی،استادیار،دانشیار،استاد)، دانشکده،دانشگاه،شهر،کشور، پست الکترونیکی

 1. برای دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) رشته تحصیلی،دانشگاه،شهر،کشور، پست الکترونیکی

3.برای افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) رشته تحصیلی،سازمان محل خدمت،شهر،کشور، پست الکترونیکی

4.طلاب

سطح(2،3،4)،رشته تحصیلی،حوزه علمیه/مدرسه علمیه،شهر،کشور،پست الکترونیکی

نکته: نویسنده مسئول را با درج عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مربوطه مشخص کنید.

 

چکیده انگلیسی مقاله (200-250 کلمه)

کلیدواژه های انگلیسی (3-7 کلیدواژه)

 

صفحه دوم مقاله

 

عنوان فارسی مقاله

مشخصات نویسندگان

نام و نام خانوادگی(نویسنده اول)، نام و نام خانوادگی (نویسنده دوم)، ....

وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود.

 1. برای اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی،استادیار،دانشیار،استاد)، دانشکده،دانشگاه،شهر،کشور، پست الکترونیکی

 1. برای دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) رشته تحصیلی،دانشگاه،شهر،کشور، پست الکترونیکی

3.برای افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) رشته تحصیلی،سازمان محل خدمت،شهر،کشور، پست الکترونیکی

 

نکته: درج ایمیل برای همه نویسندگان الزامی است. همه مکاتبات از طریق ایمیل صورت گرفته و هرگونه نقص در این زمینه برعهده نویسنده می باشد.

 

چکیده فارسی مقاله (200-250 کلمه)

کلیدواژه های فارسی (3-7 کلیدواژه

 

بخش های مقاله

 1. مقدمه*
 2. مسئله پژوهش*
 3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش*
 4. هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش*
 5. پیشینه پژوهش (در صورت نیاز و متناسب با پژوهش)
 6. تبیین روش پژوهش
 7. یافته ها و تحلیل*
 8. نتایج* (این بخش باید حداقل 500 کلمه باشد)
 9. پیشنهادات
 10. سپاسگزاری (از اشخاص یا سازمان های تاثیرگذار در اجرای پژوهش، البته با موافقت ذکر نام آنها با موافقت آنها)
 11. منابع

نکته: پرداختن به بخش هایی که با علامت * مشخص شده اند، الزامی بوده و باید به صورت مستقل و دقیقا با همین تیترها، در مقاله درج شوند.

روش استناددهی نشریه دین و خانواده ** :  APA

فرمت استناد دهی

 نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس الگوی های زیر درج نمایند:

 

استناد درون متنی

پس از درج متن، منبع مورد استفاده درون متن و داخل پرانتز به شکل زیر درج می شود:

) نام خانوادگی نویسنده/ها تا 5 نویسنده، سال انتشار، ص شماره صفحه/ها)

مثال) :محمدی،احمدی،1354،ص22-13)

اگر بیش از پنج نویسنده بود به صورت زیر عمل نمایید

:مثال:(محمدی و دیگران،1354،ص22-13)

 

- اگر از یک نویسنده در یک سال، دو اثر چاپ شده باشد و در متن مورد استناد قرار گرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) یا (a , b) از هم متمایز گردند.

مثال) :محمدی،احمدی،a1354،ص22-13)

 

منابع و مآخذ در پایان اثر

نکته:

 1. درج آدرس یک سایت یا وبلاگ یا هر صفحه ای در وب به عنوان منبع مورد پذیرش نمی باشد.
 2. در صورت استفاده از نرم افزار های اسلامی مانند نرم افزار های مرکز کامپیوتری نور یا سایر نرم افزارها، صرفا درج عنوان نرم افزار به عنوان منبع مورد پذیرش نمی باشد. مثال: نرم افزار جامع التفاسیر
 3. منابع و مآخذ پایانی را با اعداد مرتب کنید و نه علایمی مانند خط تیره و غیره
 4. همه منابعی که در متن به آنها استناد شده است، باید در بخش پایانی اثر به طور دقیق و کامل ذکر گردند.

منابع در پایان متن بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان و به صورت زیر تنظیم  می شود:

مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله(به شکل بولد). مترجم/مترجمان. عنوان مجله(ایتالیک)، دوره یا سال،پیاپی/مسلسل، شماره. ص شماره صفحات آغازین-پایانی.

مثال:       محمدی، علی، رحیمی، زهرا(1397). شناخت سرزمین ایران. روانشناسی دین، دوره2،پیاپی 35،شماره3.ص 25-21.

 - کتاب

نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان. عنوان کتاب ( به صورت بولد). مترجم؛ ویراستار؛گردآورنده. محل نشر: ناشر، جلد، چاپ/ویرایش

مثال:   محمدی، احمد، سبحانی، علی(1397). سرزمین ایران. ترجمه مهتاب امینی. تهران: انتشارات سمت،ج6، چاپ دوم.

- مقاله ای از یک مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان مقاله(سال انتشار). عنوان مقاله(به شکل بولد). نام گردآورنده یا ویراستار مجموعه مقاله. کلمه "در": عنوان مجموعه مقالات (به صورت ایتالیک). محل نشر: ناشر،جلد. ص شماره صفحات آغازین – پایانی مجموعه مقاله که مقاله در آن آمده است

مثال: محمدی،زهرا، سجادی، علی(1397). تحولات فرهنگی در ایران. گردآورنده زهرا رحیمی. در: مجموعه مقالات همایش فرهنگ و ملت. تهران: انتشارات سمت، ج3.ص.23-21.

- ارجاع به پایان نامه

نام خانوادگی، نام دانشجو(سال دفاع از پایان نامه). عنوان پایان نامه (به شکل بولد). (کلمه استاد راهنما) نام و نام خانوادگی استاد راهنما، عبارت مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)، رشته تحصیلی، دانشکده،دانشگاه

مثال: محمدی، زهرا(1397). تحولات فرهنگی. استاد راهنما دکتر محمد محمدی، پایان نامه دکتری، رشته مهندسی عمران، دانشکده مهندسی،دانشگاه تهران

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تلفن ثابت

02537742137

نمابر

02537737421

ایمیل
آدرس

قم _ خیابان صفائیه، کوچه 37 پلاک 11، پژوهشکده انوارطاها

سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین