شماره 2، پاییز1397

سبک زندگی اسلامی در حفظ الصحه با محوریت اسباب الطعام دراحادیث نبوی

احمد جعفری

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، شیراز، ایران.

Ahmadj55d@gmail.com

محمدجواد سلمانپور، دانشیار دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، ایران.

msalman@shirazu.ac.ir

 

مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی (براساس راهبرد نوین برنامه‌ریزی آموزشی و درسی)
فرهاد پردخته1، فاطمه محمدی2
1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.
Par134429@gmail.com
2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان آموزش ‌و پرورش، گیلان، ایران.
Mhammadi496@gmail.com

 

نظام تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه یک محتسب (در سده‌های میانه)
یعقوب تابش
استادیار گروه تاریخ تشیع، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران
    y.tabesh@hsu.ac.ir   

 


نقش خانواده در ایجاد اعتماد اجتماعی با رویکرد به آموزه های نهج البلاغه
1.سید مهدی حسینی
کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند(نویسنده مسئول)
 hosseini213@yahoo.com
2.دکترسیدحسن قالیبافان
استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
ghalibafan@birjand.ac.ir 
3. دکترمحمد باقر آخوندی
استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
akhondi@birjand.ac.ir
 

ویژگی های روانشناختی فطری انسانی زیربنا برای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی با تأکید بر دیدگاه اسلامی
علی نقی فقیهی
دانشیار دانشگاه قم  
 an-faghihi@qom.ac.ir

 

نهادینه سازی سبک زندگی دینی
افشین میرزالو
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز.
afshin7769a@gmail.com

راه­های ایجاد تفاهم و آشتی در خانواده از نگاه قرآن و روایات

مجتبی بیگلری1، زهرا رحمتی2

1عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

m.b1339@gmail.com    

2دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر، دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه، ایران.

saleh.aghaei48@yahoo.com

 

 

بررسی مؤلفه ­های نظام تعلیم و تربیت

سیده زینب رضوانی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران؛سطح سه جامعه الزهراء،قم.

goleeee@chmail.ir

 

  

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تلفن ثابت

02537742137

نمابر

02537737421

ایمیل
آدرس

قم _ خیابان صفائیه، کوچه 37 پلاک 11، پژوهشکده انوارطاها

سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین