چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

اعضای هیات علمی کنگره

کمیته علمی و داوری چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

پروفسور ویلی فوتر

مدیر حقوق بشر پارلمان اروپا

دکتر جرج داسیس

رییس کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا

پروفسور کانی راتر

رییس گروه ارتباطی کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا

دکتر برندا کینگ

معاون رییس گروه کارفرمایان

جگویندر (جی) سینگ

رییس گروه جهانی سوییس

پروفسور ریک تراف

رییس سابق دانشگاه کی یو ال

اینس واترس

مشاور حقوقی در اتحادیه اروپا

دکتر سید شاهد مهدی

رییس پیشین دانشگاه اسلامی علیگر

عضو جامعه ملی اسلامی هند

خانم پروفسور کلثوم ابوالبشر

استاد دانشگاه داکا بنگلادش

پروفسور عراق رضا زیدی

استاد زبان و ادبیات فارسی ، جامعه ملی اسلامی هند

دکتر استفن اشلیر

استاد دپارتمان اقتصاد و تغییرات آب و هوای جهانی، دانشگاه گراتس

دکتر فتحیه فتاحی زاده

استاد تمام دانشگاه الزهرا

محمدکاظم شاکر

استاد تمام دانشگاه علامکه طباطبایی

دکتر علی اشرف امامی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سهیلا پیروزفر

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر زهرا نظری الهویی

دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر معروف علی احمدوند

دانشیار دانشگاه شهید مدنی زنجان

دکتر طاهر علی محمدی

دانشیار دانشگاه ایلام

دکتر فریبا پات

استادیار دانشگاه الزهرا

دکتر نوری سادات شاهنگیان

استادیار دانشگاه الزهرا

دکتر صمد عبداللهی عابد

استادیار دانشگاه شهید مدنی زنجان

دکتر سیدهادی میرمحمودی

استادیار دانشگاه شهید مدنی زنجان

دکتر مریم بخشی

استادیار دانشگاه شهید مدنی زنجان

دکتر علیرضا دهقان پور

استادیار دانشگاه خوارزمی

خلیل حکیمی فر

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر سیامک علیزاده

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مصطفی رستمی

استادیار دانشگاه مازندران

دکتر شمس الله سراج

استادیار دانشگاه ایلام

دکتر محسن نورائی

رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

دکتر امیرحسین حاتمی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمه الله علیه

دکتر شهباز قهفرخی

استادیار دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا گلستانی

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر محسن حبیبی

استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر مهناز بابایی مراد

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فاطمه حسین آبادی

معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان گرگان

دکتر فاطمه توکلی رستمی

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر صدیقه سادات میرزا پور الهاشم

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر مصطفی باقری

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر کامران اویسی

استادیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث

فرحناز وحیدنیا

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اعظم امینی

هیأت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

زهرا گواهی

هیأت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

رمضان مهدوی آزادینی

هیأت علمی دانشگاه مازندران

مریم بخشی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علیرضا دهقان پور

استادیار دانشگاه خوارزمی

 اعلاء تورانی

دانشیار دانشگاه الزهرا

فرشته ندری ابیانه

استادیار دانشگاه بوعلی همدان

حبیب الله حلیمی جلودار

استادیار دانشگاه مازندران

محسن حبیبی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

امیرحسین حاتمی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمه الله علیه قزوین

دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج

دانشیار دانشگاه مازندران

احمد جانسیز

هیأت علمی دانشگاه گیلان

مجتبی بیگلری

استادیار دانشگاه رازی

مصطفی رستمی

استادیار دانشگاه مازندران

سیامک علیزاده

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

طاهر علی محمدی

دانشیار دانشگاه ایلام

سیده فاطمه زارع حسینی

هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد